PDG 8R Bodenschleifmaschine, 15kW, 380 V kaufen - MKS-Funke